Stadgar, policy m.m.

(Klicka för att öppna PDF’n)

Fairplaypolicy Stadgar Antidopingspolicy Trafikpolicy Ledarpolicy

 

Träningsavgifter m.m. Behandling av personuppgifter

 

Styrelsen

Ordförande           Ann-Sofi Lundström
Vice ordförande    Thomas Määttä
Kassör                    Olga Björnström
Sekreterare           

Patrik Laaksonen

Ledamot                

Ulf Nyström

Robert Nordström

Maria Alldén Lomvik

Suppleant Axel Winman Rautio
Suppleant               Rodon Sulejmani
Suppleant                 Louise Nilsson

Medlemsavgift 2017

Familjekort (2 vuxna + barn i familjen födda 2001 och senare) 250kr
Enskilt medlemskort 100kr