Stadgar, policy m.m.

(Klicka för att öppna PDF’n)

Fairplaypolicy Stadgar Antidopingspolicy Trafikpolicy Ledarpolicy

 

Träningsavgifter m.m. Behandling av personuppgifter

 

Styrelsen

Ordförande           Ann-Sofi Lundström
Vice ordförande    Patrik Laaksonen
Kassör                    Olga Björnström
Sekreterare           

Robert Nordström

Ledamot                

Ulf Nyström

Louise Nilsson

Petter Larsson

Suppleant Erika Wiss
Suppleant               Erik Nilsson
Suppleant                 Mathilda Edfast

Medlemsavgift 2019 

(2019: födda 2003 och senare)

Familjekort (2 vuxna + barn i familjen födda 2001 och senare) 250kr
Enskilt medlemskort 100kr