Aktivitetsområde Vittangi IP

Igår beviljade Arvsfondsdelegationen, som fördelar medel ur Allmänna Arvsfonden till nyskapande ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, Vittangi sportklubb 2 285 000 kronor. Pengarna kommer gå till vårt projekt: Nybyggnation av Aktvitetsområde på Vittangi IP.

Barn och unga har fått lämna in önskemål om vilka aktiviteter som ska finnas i parken. Ytorna ska vara plana för enkel framkomlighet och redskapen i utegymmet ska vara anpassade för olika funktionsnedsättningar.

Aktivitetsområdet Vittangi IP kommer att vara en belyst aktivitetspark mitt i Vittangi, i anslutning till befintlig fotbollsplan, hockeyrink och lekpark. Planen är att det i parken ska finnas beachvolleyplan, cykelbana, hinderbana, löparbana med längdgrop, skatepark och utegym.

Aktivitetsparken är ett samarbete mellan Vittangi Sportklubb och Pensionärernas riksorganisation (PRO).

För att kunna uppfylla så många önskemål som möjligt krävs dock ytterligare medel. Arbetet med att hitta fler sponsorer pågår ännu.


Projektgruppen för Aktivitetspark Vittangi IP

 

 


Radiointervju

Ordförande för Vittangi Sportklubb Petter Larsson och projektledare Sofia Lagerlöf Määttä blev intervjuade av Alexander Linder för  P4 Norrbotten. Reportaget börjar ca. 10.31. Hör vad de hade att säga om projektet här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1790231