Aktivitetsparken Mitt i byn

Vittangi aktivitetspark består av skatepark, utegym, hinderbana, beachvolleyplan, längdgrop, boulebana och grillplats. Projektet kunde realiseras efter att Allmänna Arvsfonden bidragit med närmare 2,3 miljoner kronor, varefter ett flertal föreningar och företag i närområdet slöt upp ekonomiskt. Med hjälp av många ideella lokala krafter kunde parken stå klar för invigning i augusti 2022. Aktivitetsparken ägs och sköts av Vittangi sportklubb.

Aktivitetsparken är belyst och ligger centralt i Vittangi i direkt anslutning till byns fotbollsplan och ishockeyrink. Ett stenkast bort ligger även byns kommunala lekplats.

Arbetet med att få aktivitetsparken till stånd drevs å VSK:s vägnar av Sofia Lagerlöf-Määttä, Moa Lidström, Louise Nilsson och Erika Wiss. Det lyckade projektet gjorde att Vittangi SK utsågs till årets idrottsförening vid Kiruna kommuns föreningsgala 2022.

Om något i parken är trasigt eller skadat kontakta Vittangi sportklubb på telefon 070-6329679 eller e-post vittangisportklubb@hotmail.com.

Bakgrund till aktivitetsparkens förverkligande

Ledare för barngrupperna i Vittangi fick till sig att det fanns ett stort önskemål hos barn och unga om mer att göra på fritiden – aktiviteter som uppmuntrade till rörelse. Barnen kom till träningar och tog del av det utbud som fanns, men upplevde att de inte visste vad de skulle göra själva och att den spontana leken och idrottsaktiviteten inte blev av. Där föddes tanken på en aktivitetspark.

Syftet var att genom detta projekt skapa ett aktivitetsområde som uppmuntrade till ledarledd och spontan idrott, lek och rörelse för barn, unga, vuxna och äldre. Att stärka Vi-känslan bland människor och föreningar i Vittangi.

Förhoppningen var också att nyttjandet av Vittangi IP skulle öka över året. Föreningen ville skapa en naturlig mötesplats för alla bybor där de kunde delta i olika aktiviteter, använda olika redskap och skapa gemenskap över generationsgränserna. Tanken var också att skapa en föreningssamhörighet inom VSK och bygga relationer med andra föreningar i byn.