Aktivitetspark Vittangi IP

Logotyp AktivitetsparkEn projektgrupp under Vittangi Sportklubb arbetar med att finansiera, planera och uppföra en aktivitetspark på den gamla grusplanen på Idrottsplatsen i Vittangi. Projektet har beviljats 2 285 000 kronor från Allmänna Arvsfonden.

Aktivitetsområdet Vittangi IP kommer att vara en belyst aktivitetspark i anslutning till befintlig fotbollsplan, hockeyrink och lekpark. Planen är att det i parken ska finnas beachvolleyplan, cykelbana, hinderbana, löparbana med längdgrop, skatepark och utegym. Belysningen kommer även göra att området kan nyttjas bättre under den mörka tiden av året, som att underlätta fotbollsspel under hösten och skidåkning under vintern. 

I projektgruppen ingår:  projektledare Sofia Lagerlöf- Määttä, Moa Lidström, Louise Nilsson och Erika Wiss.

Bakgrund

Ledare för barngrupperna i Vittangi fick till sig att det fanns ett stort önskemål hos barn och unga om mer att göra på fritiden, något som uppmuntrar till rörelse. Barnen kommer på träningarna och tar del av det utbud av aktiviteter som finns, men upplever att de inte vet vad de ska göra själva och att den spontana leken och idrottsaktiviteten inte blir av.

Varför behöver vi en Aktivitetspark?

Syftet är att genom detta projekt skapa ett aktivitetsområde som uppmuntrar till ledarledd och spontanidrott, lek och rörelse för barn, unga, vuxna och äldre. Att stärka Vi-känslan bland människor, föreningar och i samhället.

Förhoppningen är att öka nyttjandet av Vittangi IP över året. Vi vill skapa en naturlig mötesplats för alla bybor där de kan delta i olika aktiviteter, använda olika redskap och skapa gemenskap över generationsgränserna. Vi vill också skapa en föreningssamhörighet inom VSK och bygga relationer med andra föreningar i byn.

Status i projekt

Avtal är skrivna med entreprenörer för byggandet av en skate-yta och ett ute gym. Vi arbetar aktivt med kommunen gällande belysning i området. Arbete pågår med administrativa uppgifter tillsammans med olika aktörer, för att starta bygget på området Sommaren 2022.

Nu är det full fart framåt och många hjälpande händer kommer behövas för projektet. Håll utkik på Vittangi Sportklubbs sociala medier där vi uppdaterar under projektets gång. Eller prata med oss i projektgruppen om ni träffar på oss ute på byn, om ni undrar något eller hur ni kan hjälpa till.

Vi vill också fortsatt ha namnförslag på området. Ta kontakt med oss om du har en ide.


Kontakt

Sofia Lagerlöf – Määttä
Projektledare
Telefon: 070 273 86 93