Information till vårdnadshavare med barn i VSK:s Barn- och ungdomsverksamhet

Allmän information

  1. Alla aktiva barn och ungdomar ska vara medlemmar i Vittangi Sportklubb
  2. Barn och ungdomar till och med 20 år betalar ingen träningsavgift (undantaget Styrkekällan)

Medlemsavgifter hittar du här: Bli medlem
Träningsavgifter hittar du här: Träningsavgifter

Kostnader

Kostnader för Barn- och ungdomsverksamheten inkluderar; hallhyror, försäkringar, utbildningar, utrustning och gemensamma kostnader för ex. kansliet.

Alla i föreningen hjälps åt att på olika sätt dra in pengar, men vårdnadshavare till barn och ungdomar i Barn- och ungdomsverksamheten, och i den mån det är möjligt barnen och ungdomarna själva, får dra ett större lass på de försäljningar som Barn- och ungdomssektionen beslutar att genomföra.

I övrigt kan man hjälpa till på många andra sätt i föreningen: vara funktionär, hjälptränare, hjälpa med försäljning, spårkörare för skidspåren, hjälpa till med skötseln av gräsfotbollsplanen med mera. Om alla hjälps åt med det man kan så har vi en välfungerande och livfull förening.

Information om träningar

  1. Följ alltid med ditt barn på den första träningen vid terminsstarten. Tränaren/ledaren kan behöva lämna viktigt information till dig som förälder.
  2. Informera tränaren/ledaren om eventuella sjukdomar eller annat som dessa bör känna till om ditt barn.
  3. Lämna alltid ditt telefonnummer.

På träningarna

  1. Kom alltid ombytt med uppsatt hår, så att du är redo när träningen börjar.
  2. Ta med egen vattenflaska.
  3. Ta av alla smycken, för att inte skada dig själv eller andra.

Föräldrar: anmäl dig som hjälptränare, vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. Fler som hjälper till vid träningstillfällena skapar större möjligheter för att träningarna ska fungera bra och vara givande för alla inblandade.

Barn- och ungdomssektionen

Barn- och ungdomssektionen beslutar om vilka försäljningar som ska genomföras för att samla in pengar till barn- och ungdomsverksamheten. Kontakta sektionen vid frågor och om vilka specifika försäljningsmål som finns (kläder, resa m.m.).

Barn- och ungdomssektionen består av: Hanna Johansson, Evelina Hedlin och Amanda Kekäläinen.