2 285 000 kronor till VSK

Aktivitetsområde Vittangi IP Igår beviljade Arvsfondsdelegationen, som fördelar medel ur Allmänna Arvsfonden till nyskapande ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, Vittangi sportklubb 2 285 000 kronor. Pengarna kommer gå till vårt projekt: Nybyggnation av Aktvitetsområde på Vittangi IP. Barn och unga har fått lämna Läs mer…