Discgolf

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som spelas med en eller flera olika discar (frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. Man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.

Discgolf är både lätt och roligt. Det passar för hela familjen. Alla som kan kasta en disc kan vara med. Reglerna är enkla.

Vittangis discgolfbana

Vittangi har en 7 håls bana. Det finns 7 korgar (hål) att kasta sin disc i. Man börjar kasta från trianglarna på kartan och kastar mot cirklarna med kryss i.

Här finns reglerna att skriva ut: Vittangi Sportklubbs discgolfbana och regler

 

Discgolf bana

Discgolfhål

Discgolfhål

Utkastplats

Utkastplats

Hur man spelar

Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkastplats (triangel), som består av en vit pinne med blå topp. Man kastar längs pilens riktning mot hålet (cirkel) och man ska vara bakom pinnen när man släpper iväg sin disc. Annars är det övertramp.

På bankartan finns streckade markeringar som visar var man inte får kasta sin disc. Om man hamnar innanför markeringarna är man OB. När din disc hamnar OB får du kasta discen 1 meter in på banan och lägga till ett pliktkast på poängräkningen. Alla spelare kastar sin disc en gång innan man påbörjar sitt andra kast.

Spelet fortsätter med att alla spelare kastar sin disc från den plats där det första kastet landade. Den vars disc ligger längst ifrån korgen börjar alltid kasta. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna.

Därefter räknar man ihop antal kast per person och lägger till eventuella pliktkast. Den spelare som har lägst antal kast, inleder med utkast på nästa hål.

Vid kast över 10 meter från korgen är det tillåtet att falla över efter kastet, så kallat ”eftersving”. Om detta görs närmare än 10 meter från korgen räknas det som övertramp och kan resultera i pliktkast.

Det finns olika typer av spel, men det vanligaste är att alla spelar mot alla och den som har lägst totalt antal kast när alla har kastat sin disc i den sista korgen vinner.

Ordförklaring

Birdie – färre kast än par

Bogey – fler kast än par

Disc – frisbeen som man använder för att kasta mot hålet

Hål – den korg med kedjor som man ska pricka med sin disc

OB (out of bond) – discen hamnar utanför banans område

Par – det antal kast en spelare bör klara ett hål på

Pliktkast – ett extra kast som läggs till på poängräkningen utan att man får kasta sin disc

Putt – ett kort kast när man står nära korgen

Utkastplats – platsen där man börjar kasta från. Utkastplatserna är olika för alla hål och är markerade med en vit pinne med blå topp.

Övertramp – när den som kastar fortsätter svingen eller ramlar efter att ha släppt iväg sin disk, inom 10 meter från korgen. Eller när den som kastar sin disc passerar pinnen utan att ha släppt sin disc.

Discar/frisbe

På VSK:s kansli kan du hyra discar.

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om discgolf: https://sportporten.se/discgolf-prova-pa/