Discgolf

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som spelas med en disc (frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. Man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.

Discgolf är både lätt och roligt. Det passar för hela familjen. Alla som kan kasta en disc kan vara med. Reglerna är enkla.

Hur man spelar

Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast. Sedan fortsätter spelet med att den alla spelare kastar sin disc från den plats där det första kastet landade. Den vars disc ligger längst ifrån korgen börjar alltid kasta. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder med utkast på nästa hål.

Det finns olika typer av spel, men det vanligaste är att alla spelar mot alla och den som har lägst totalt antal kast när alla har kastat sin disc i den sista korgen vinner.

Vittangis discgolfbana

Runt idrottsplatsen i Vittangi har vi en discgolfbana med sju korgar. En karta över banan finns uppsatt på väggen till båsen vid hockeyplanen.

Discar/frisbee

På VSK:s kansli kan du hyra discar.