Kopparrajden

Med anledning av de nya riktlinjerna från regeringen rörande Coronaviruset och folksamlingar har VSK och SAIF beslutat att ställa in årets Kopparrajd.

Återbetalning av startavgifter kommer att ske. Mer information om detta kommer under dagen.

 


Mer information:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Sjukvårdsupplysningen 1177.se
https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Regeringen
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/