Barnvagnsmarschen 2022

Barnvagnsmarschen 2022 Läs hela inbjudan här: Barnvagnsmarschen 2022 FÖR ALLAS RÄTT ATT ÖVERLEVA SIN GRAVIDITET! Den 19–24 maj kommer vi marschera för att stoppa mödradödligheten. Stegen registreras via din telefon, sök på barnvagnsmarschen på Google så hittar du var du registrerar dina steg. I slutet av arrangemanget kommer priser lottas Läs mer…