Vittangi-klassikern-logga

Vittangiklassikern

Vittangiklassikern På grund av att 6 juniloppet är inställt i år, har styrelsen tillsammans med Motion och friskvårdssektionen beslutat att får man tillgodoräkna sig 2023 års 6 junilopp om man är mitt i en Vittangi klassiker. Har du genomfört Kopparrajen och Mellanälvsloppet under 2022, får du alltså räkna med 6 Läs mer…