Lördag 10 augusti 2024 arrangeras cykelloppen Mellanälvsloppet och Vittangirundan i samband med Vittangis 350-årsjubileum.

Mellanälvsloppet

Mellanälvsloppet startar kl 11.30. I år går loppet runt förbifart Vittangi, och sträckningen är 7 eller 3 mil (7 eller 3 varv runt förbifarten).

Anmälan Mellanälvsloppet:
Senast tors 1 augusti kl 15 till vittangisportklubb@hotmail.com eller 070-6329679. Observera att 15 anmälda krävs för att loppet ska genomföras.

Avgift:
200 kronor. PG 484062-5, Swish 123 412 2677 eller kontant.

Efteranmälan:
Anmälningar efter 1/8 fram till start kostar 300 kronor.

Start/mål:
Vittangi SK:s kansli, Bastugatan 2.

Ingen tidtagning i detta Mellanälvslopp. Utlottning av priser. Alla deltagare får en unik medalj + fika.

Vittangiklassikern:
Mellanälvsloppet (7 mil) är en av tre delar i Vittangiklassikern, de övriga är Kopparrajden och 6 juni-loppet. Du kan givetvis cykla även om du inte tänker göra Vittangiklassikern!

Vittangirundan

Vittangirundan startar kl 13.00, gratis för barn till och med 14 år, 100 kr/person annars.

Priser utlottas till båda loppen. Ingen tidtagning. Alla deltagare i Mellanälvsloppet och Vittangirundan får en unik medalj + fika.

Viktig information!
Var rädd om dig och dina medtrafikanter. Använd gärna färgglada kläder och cykelhjälm. Allt deltagande sker på egen risk. Eventuella följebilar ber vi visa hänsyn till alla cyklister.

Frågor:
Besvaras via e-post eller telefon, se anmälan.