Nu är VSK:s verksamhetsplan för år 2023 ute på remiss hos de olika sektionerna.

Vill du kika på den och lämna en synpunkt? Här finns den för nedladdning som en Powerpoint-fil: Verksamhetsplanering_VSK_2023_Utkast_221108