Preliminär verksamhetsberättelse

Remissvar önskas för vår preliminära verksamhetsplan, vilken ska fastställas på årsmötet. Verksamhetsplanen finns att ta del av på kansliet eller via mail per förfrågan, tack!
Finns även att ladda ner här: Utkast – Verksamhetsplan VSK 2022
Kategorier: Organisation