Hur blev det med det där aktivitetsområdet i Vittangi?

Jodå vi jobbar på det och en uppdatering är helt på sin plats!

Hösten 2020 fick barn, vårdnadshavare svara på en enkät om vad de önskade på grusplanen vid fotbollsplanen för att aktiverar sig mer. Även via samtal och stora öron snappades det upp önskemål.

En arbetsgrupp med barn och vuxna sammanställde önskemål och rimlighet i genomförande och detta resulterade i en ansökan som skickades till Allmänna Arvsfonden under våren 2021. Önskemålen summerades i ansökan till utegym, hinderbana, skateyta, beach vollybollplan och mötesplats. I slutet av september väntas vår ansökan tas upp för beslut hos Allmänna arvsfonden.

I väntan på Allmänna Arvsfondens handläggning har projektgruppen även haft samtal med LKAB, Talga Resources och Kiruna kommun. Detta för att samtal kring medfinansiering/sponsring och frågor som rör området, arrende och äganderätt.

Vi inväntar nu besked från alla håll och kanter för att kunna gå vidare med projektet. När besluten fattas kommer Vittangi sportklubbs projektgrupp att behöva se över projektplan och budget för att anpassa genomförandet. Så håll nu tummarna, tår och lyckoamuletter alla bybor, medlemmar och föreningar som ställt sig bakom ansökan!

Alla kan börja fundera på hur ni skulle kunna bidra för att vi tillsammans ska kunna förvandla grusplanen (något övervuxen) till ett aktivitetsområde som uppmuntrat till rörelse och samvaro. Är du duktig på att bygga? Har massa användbara maskiner? En säck med pengar? Duktig på att ge uppmuntran, baka kakor och koka kaffe? Vad det nu än må vara så är alla välkomna att hjälpa till, det krävs ett byaengagemang för detta!

Så håll er redo, oavsett beslut så gör vi något med grusplanen inför barmarkssäsongen 2022, eller hur?!

Ni som redan nu vill visa uppmuntran, sponsra på något sätt eller engagera er, ta kontakt med Erika eller Sofia!

För projektgruppen Aktivitetsområde Vittangi
Erika Wiss och Sofia Lagerlöf Määttä